Członkowie honorowi


Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa, lub wyświadczyła mu szczególne usługi. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich.

 

LISTA  CZŁONKÓW  HONOROWYCH  PTTŻ

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ Na wniosek Miejsce i czas nadania tytułu
1. prof. dr dr h. c.

Wincenty Pezacki
(zmarł 21.04.2008 r.)

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 14.10.1994 r.
Oddziału Wielkopolskiego XXVI Sesja KTiChŻ PAN w Łodzi 12.09.1995 r.
2. prof. dr dr h. c.

Damazy J. Tilgner
(zmarł 17.01.1997 r.)

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 14.10.1994 r.
Oddziału
Gdańskiego
W dniu 8.05.1995 r. prof. A. Rutkowski - Prezes PTTŻ i prof. Z .Sikorski wręczyli dyplom członka honorowego PTTŻ
3. prof. dr hab. dr h. c.

Henryk Gąsiorowski
(zmarł 25.02.2009 r.)

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 17.10.1997 r.
Oddziału Wielkopolskiego XXIX Sesja Naukowa KNoŻ PAN 21.09.1998 r.
4. prof. dr hab. dr h. c. Mieczysław Pałasiński
(zmarł 19.09.2016 r.)
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 17.10.1997 r.
Oddziałów Małopolskiego
i Wrocławskiego
XXIX Sesja Naukowa KNoŻ PAN 21.09.1998 r.
5. prof. dr dr h. c. mult. Antoni Rutkowski
(zmarł 03.06.2018 r.)
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 17.10.1997 r.
Oddziału Warszawskiego XXIX Sesja Naukowa KNoŻ PAN 21.09.1998 r.
6. prof. dr hab. dr h. c.

Nina Baryłko-Pikielna
(zmarła 26.05.2019 r.)

Notatka

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ
z dnia 07.12.2000 r.
Oddziału Warszawskiego XXXII Sesja Naukowa KNoŻ PAN
w Warszawie 2001 r.
7. prof. dr hab. Bronisław Drozdowski
(zmarł 19.04.2017 r.)

Notatka

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ
z dnia 07.12.2000 r.
Oddziału
Gdańskiego
XXXII Sesja Naukowa KNoŻ PAN
w Warszawie 2001 r.

8.
prof. dr hab. dr h. c. Zdzisław E. Sikorski Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ z dnia 02.12.2003 r. Oddziału
Gdańskiego
XXXV Sesja Naukowa KNoŻ PAN
w Łodzi, 21.09.2004 r.
9. prof. dr hab. dr h. c. Wacław Leszczyński Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ z dnia 02.12.2003 r. Oddziału Wrocławskiego XXXV Sesja Naukowa KNoŻ PAN
w Łodzi 21.09.2004 r.
10. prof. dr hab. Jadwiga Wilska-Jeszka Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ z dnia 02.12.2003 r. Oddziału
Łódzkiego
XXXV Sesja Naukowa KNoŻ PAN w Łodzi21.09.2004 r.
11. prof. dr hab.

Piotr P. Lewicki
(zmarł 29.12.2011 r.)

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ
z dnia 20.11.2006 r.
Oddziału Warszawskiego XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ PAN w Olsztynie 21.09.2007 r.
12. prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ
z dnia 20.11.2006 r.
Zarządu
Głównego
XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ PAN w Olsztynie 21.09.2007 r.
13. prof. dr hab. dr h. c. Adolf Horubała Uchwała Walnego Zebrania Delegatów  PTTŻ
z dnia 20.11.2006 r.
Oddziału
Warszawskiego
XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ
w Olsztynie 21.09.2007 r.
14. prof. dr hab. Barbara Szteke
(zmarła 30.10.2015 r.)
Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 09.12.2009 r.
Oddziału Warszawskiego Jubileuszowe  Zebranie Zarządu Głównego PTTŻ 07.12.2010 r.
15. prof. dr hab. inż. Zbigniew Duda
(zmarł 29.03.2021 r.)

Notatka

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 09.12.2009 r.
Zarządu
Głównego
Jubileuszowe  Zebranie Zarządu Głównego PTTŻ 07.12.2010 r.
16. prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 09.12.2009 r.
Zarządu
Głównego
Jubileuszowe  Zebranie Zarządu Głównego PTTŻ 07.12 .2010 r.

17.
prof. dr hab. Piotr Bykowski Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 09.12.2009 r.

Oddziału
Gdańskiego

Jubileusz 25-lecia PTTŻ
w Lublinie 25.06.2015 r.
18. prof. dr hab. Janusz Czapski Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 14.12.2012 r.
Oddziału Wielkopolskiego XLI Sesja Naukowa KNoŻ PAN
w Krakowie 02.07.2013 r.
19. prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ
z dnia 09.12.2015 r.
Zarządu Głównego XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019 r.
20. prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 09.12.2015 r.
Oddziału Warszawskiego XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019 r.
21. prof. dr hab. dr h.c. mult. Zdzisław Targoński Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 09.12.2015 r.
Oddziału
Lubelskiego
XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019 r.
22. prof. dr hab. Edward Pospiech Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 11.12.2018 r.
Oddziału Wielkopolskiego XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019 r.
23. prof. dr hab. Krzysztof Krygier Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 11.12.2018 r.
Zarządu Głównego XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019r.
24. prof. dr hab. Antoni Golachowski Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 11.12.2018 r.
Zarządu Głównego XLIV Sesja Naukowa KNoŻ PAN 
w Łodzi 03.07.2019 r.
25. prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski  Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 09.12.2021 r.

 Zarządu Głównego (jeszcze nie wręczono)
26. prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz Uchwała Walnego Zebrania Delegatów PTTŻ 
z dnia 09.12.2021 r. 

 Zarządu Głównego III Wielkopolska Konferencja Nauka Gospodarce 
w Poznaniu, 06.06.2022 r.