Konferencje 2020

 


 

 

Krokusowe XI Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”

Kiry (k. Zakopanego), 1-3 kwietnia 2020 r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
SGGW w Warszawie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja Mikrobiologii i Biotechnologii PAN

Komunikat: pobierz      Karta zgłoszeniowa: 


 

V Sympozjum Naukowe z cyklu

"Bezpieczeństwo żywnościowe i żywności"

Kiry (k. Zakopanego),  30 marca - 1 kwietnia 2020 r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Instytutu Nauk o Żywności i Żywieniu SGGW

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności

Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

 

Komunikat: pobierz


 

 

XIV Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku"

"Żywność a oczekiwania współczesnego konsumenta"

Kraków, 17-18 września 2020 r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Małopolski

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Patronat:
Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat: pobierz


 

 

mloda kadra 2020 logo 

 

XXV Jubileuszowa Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
VIII International Session of Young Scientific Staff

"Przyszłość w żywności - żywność w przyszłości"
"The future in food - food in the future"

 

Wrocław, 21-22 maja 2020 r.

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Wrocławski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

 

Szczegóły: www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019/index.html      Komunikat: pobierz

Facebook: https://www.facebook.com/smkn2020/ Instagram: smkn_pttz_2020